Tel: 42 673 50 10 lub 787 056 687     |    Do darmowej dostawy zostało:  299,00 zł

Kombinacja mikroskładników odżywczych w walce z koronawirusem

Zestaw mikroskładników. Panująca pandemia koronawirusa jest poważnym wyzwaniem dla zdrowia ludzkiego i gospodarki na całym świecie. Do połowy 2020 roku dotknęła bezpośrednio ponad 16 milionów osób i spowodowała ponad 660 000 zgonów na całym świecie (https://covid19.who.int/). Z pewnością szybkie rozprzestrzenianie się wirusa niesie również obawę o dobrobyt przyszłych pokoleń (Chakraborty 2020). Dlatego też naukowcy na całym świecie poszukują sposobów powstrzymania epidemii, a działania koncentrują się głównie na tworzeniu szczepionek. Jednak stosuje się w nich syntetyczne cząstki, co prawie zawsze wiąże się z mniej lub bardziej poważnymi skutkami ubocznymi.

Badacze z zespołu Dr. Matthiasa Ratha w Kalifornii zaprezentowali ostatnio wyniki swoich najnowszych badań dotyczących specyficznej kombinacji mikroelementów, które hamują wiązanie się koronawirusa z powierzchnią nabłonka oddechowego w pęcherzykach płucnych, ale również są w stanie zmniejszyć ekspresję jego receptora, przez co koronawirus nie może się „zakotwiczyć” w komórkach (Goc i in. 2020). Ponadto te najnowsze doniesienia są ogromną szansą dla ludzkości na bezpieczne i pozbawione skutków ubocznych przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się pandemii.

Mechanizm infekcji koronawirusa

Koronawirus 2 (SARS-CoV-2) wiąże się z określonymi receptorami na powierzchni komórek, następnie wnika do ich wnętrza i dalej przenoszony jest przez pęcherzyki transportowe (endosomy) do jądra komórkowego, gdzie jego materiał genetyczny zostaje włączony do materiału genetycznego komórek ludzkiego organizmu (Li 2016).

              W pierwszym etapie zakażenia wirus wiąże się z receptorem na powierzchni komórki. Na powierzchni wirusa znajdują się specyficzne białka SPIKE, które zawierają domenę wiążącą receptory (RBD). Rozpoznaje ona „miejsce dokowania”, czyli specyficzny receptor na powierzchni ludzkich komórek. Obrazowo przedstawiono to na rycinie A. Domena z receptorem pasują do siebie jak klucz do zamka. Receptor, zwany enzymem konwertującym angiotensynę 2 (ACE2), jest białkiem zakotwiczonym w błonie komórkowej w wielu komórkach całego organizmu ludzkiego, z silną ekspresją w sercu, układzie naczyniowym i pokarmowym, nerkach oraz komórkach nabłonka oddechowego w pęcherzykach płucnych typu II (Li 2003, Hofmann 2005).

Ryc. 1: A. Koronawirusy zarażają komórki ludzkiego organizmu poprzez receptor ACE2. B. Zasada metody badawczej stosowanej w tym badaniu do pomiaru interakcji między białkiem wiążącym receptory (RBD) koronawirusa (SARS-CoV-2) a receptorem ACE2 na powierzchni komórek.
(Źródło: https://www.dr-rath-education.org/pl/specyficzna-formula-mikroskladnikow-odzywczych-hamuje-dwa-kluczowe-mechanizmy-infekcji-koronawirusem-sars-cov-2-wiazanie-wirusa-z-receptorem-ace2-i-jego-ekspresje-komorkowa/).

Przedstawiony powyżej mechanizm wpływa na zdolność wirusa do infekcji komórek organizmu i wywoływania choroby koronawirusowej (COVID-19). Dlatego wykorzystuje się go przy tworzeniu szczepionek i poszukiwaniu leków przeciwdziałających chorobie (Du 2009, Du 2017). Z kolei naukowcy z Dr. Rath Research Institute znaleźli bezpieczniejszy sposób zapobiegania interakcji koronawirusa z receptorem ACE2. Jest nim hamowanie ekspresji receptorów ACE2 w komórkach ludzkiego organizmu, przez co nie może się on w komórkach „zakotwiczyć” (rycina B).

Materiały i metody badań

Do testów zastosowano kultury ludzkich komórek nabłonkowych dróg oddechowych oraz formułę mikroskładników odżywczych opracowaną w Instytucie Badawczym Dr. Ratha, w skład której wchodziły: kwercytyna – 400 mg, ekstrakt z roślin krzyżowych – 400 mg, ekstrakt z korzenia kurkumy – 300 mg, ekstrakt z zielonej herbaty (80% polifenoli) – 300 mg i resweratrol – 50 mg. Mieszaninę rozpuszczono w kwasie solnym, a następnie przez kolejne 3-7 dni suplementowano nią kultury komórkowe.

Z kolei badania blokowania RBD (domeny wiążącej receptory) przeprowadzono przy użyciu zestawu do testu neutralizacji wirusa zastępczego GenScript SARS-CoV-2, który może wykryć albo przeciwciało, albo inhibitory blokujące interakcję między domeną wiążącą receptor (RBD) białka SPIKE wirusa a receptorem powierzchniowym komórki ACE2.

Wyniki badań

Okazało się, że specyficzna formuła naturalnych mikroskładników może obniżać ekspresję ACE2 w komórkach nabłonka pęcherzyków płucnych ważnych z punktu widzenia infekcji wirusem. Warto podkreślić, że mikroelementy te są skuteczne w obniżaniu ekspresji receptora ACE2 przy stanach zapalnych, które zawsze towarzyszą nie tylko infekcjom koronawirusem, ale także innym infekcjom (Ivanov 2020). Ponadto przy najwyższym stężeniu mikroskładników wynoszącym 320 μg/ml ekspresja komórkowych receptorów ACE2 zmniejszyła się o 92%. Przedstawiono to na wykresie 1. 


Wykres 1: Wpływ badanej formuły mikroskładników odżywczych na ekspresję ACE2 w ludzkich komórkach nabłonka pęcherzyków płucnych. Zmiany w ekspresji ACE2 są przedstawione jako % kontroli.
(Źródło: https://www.dr-rath-education.org/pl/specyficzna-formula-mikroskladnikow-odzywczych-hamuje-dwa-kluczowe-mechanizmy-infekcji-koronawirusem-sars-cov-2-wiazanie-wirusa-z-receptorem-ace2-i-jego-ekspresje-komorkowa/).

Dodatkowo drugi bardzo ważny wynik wskazywał, że zastosowana formuła ekstraktów roślinnych była w stanie zablokować przyłączanie domeny RDB białka SPIKE SARS-CoV-2 do receptora komórki. Zastosowano test przesiewowy o wysokiej czułości. Skuteczność efektu blokującego zależała od stężenia i przy 100 μg/ml powodowała blokowania wiązania w 97%. Ponadto przy 40-krotnie niższym stężeniu (2,5 μg/ml) wiązanie wirusa było blokowane w 20%.


Wykres 2: Blokowanie wiązania białka SPIKE SARS-CoV-2 (RDB) z receptorem ACE2 przez specyficzną formułę mikroskładników odżywczych w % kontroli. „Kontrola blokowania” = 100% zahamowanie wiązania.
(Źródło: https://www.dr-rath-education.org/pl/specyficzna-formula-mikroskladnikow-odzywczych-hamuje-dwa-kluczowe-mechanizmy-infekcji-koronawirusem-sars-cov-2-wiazanie-wirusa-z-receptorem-ace2-i-jego-ekspresje-komorkowa/).

Znaczenie wyników

Badania dowiodły, że mikroskładniki odżywcze mogą silnie hamować ważne mechanizmy komórkowe związane z zakażeniem koronawirusem. Naukowcom z Instytutu Badawczego Dr. Ratha udało się wykazać, że mikroelementy mogą hamować interakcję miejsca wiązania wirusa (RBD białka SPIKE SARS-CoV-2) oraz specyficznego receptora komórkowego (ACE2) o 97%. W dodatku hamowały one ekspresję receptorów ACE2 na ludzkich komórkach nabłonka oddechowego w pęcherzykach płucnych nawet o 92%. Ponadto uzyskane wyniki oznaczają, że zastosowana formuła składników mogłaby prawie całkowicie zapobiec ryzyku infekcji wirusowej. Warto dodać, że informacje te pojawiają się właśnie teraz, gdy naukowcy z całego świata rozpaczliwie poszukują skutecznej metody zapobiegania pandemii.

Z kolei wcześniejsze doniesienia dostarczały informacji, że inna formuła składników, składającą się m.in. z witaminy C, aminokwasów, substancji roślinnych, a także minerałów może znacząco zmniejszyć ekspresję receptorów ACE2 na dwóch typów komórek – komórkach nabłonka oddechowego w pęcherzykach płucnych oraz komórkach śródbłonka układu naczyniowego. To najczęściej atakowane przez koronawirusa komórki (Ivanov 2020).

Ważnym odkryciem podczas tego badania jest również to, że hamowanie ekspresji receptorów ACE2 jest jeszcze silniejsze w warunkach prozapalnych, czyli skuteczność działania mikroskładników odżywczych byłaby jeszcze większa w warunkach klinicznych, również w zaawansowanych stadiach COVID-19, charakteryzujących się stanem zapalnym, a także tzw. burzą cytokinową.

Nadzieja w mikroelementach

Pomimo, że wcześniej istniały doniesienia, które potwierdzały skuteczność mikroelementów w wielu aspektach infekcji wirusowych (Barbour 2007, Jariwalla 2007, Jariwalla 2010, Deryabin 2008), badania nad ich wykorzystaniem w walce z koronawirusem nie były podejmowane. Dlatego te pionierskie wyniki powinny stać się inspiracją dla środowisk naukowych, a także medycznych do podjęcia testów z wykorzystaniem naturalnych mikroskładników. Ponadto o składnikach przeciwwirusowych pisaliśmy na blogu. Dodatkowo, opracowywane ostatnio szczepionki są związane z ryzykiem skutków ubocznych oraz nie mają jeszcze testów klinicznych. Obserwuje się to także w ostrożnym podejściu społeczeństwa do tych nowatorskich i niesprawdzanych strategii walki z koronawirusem. Świadczy to również o świadomości potencjalnych zagrożeń.

Podsumowując, wyniki badań przeprowadzonych w Instytucie Badawczym Dr. Ratha dają nadzieję, że można tą walkę wprowadzić w sposób skuteczny, a także bezpieczny.

Źródła:

A-G

H-Z