Tel: 42 673 50 10 lub 787 056 687     |    Do darmowej dostawy zostało:  299,00 zł

Rola mikrobioty jelit w przywracaniu zdrowia

Liczne doniesienia medialne o zagrożeniu wywołanym rozprzestrzeniającym się globalnie koronawirusem oraz niechęć rządów wielu krajów do ujawnienia informacji o braku farmakologicznych środków do zwalczania epidemii rodzą fundamentalne pytania o mechanizmy naszej własnej odporności, możliwości skutecznej ochrony i zwalczania infekcji. Zaistniała sytuacja dobitnie przypomniała o fakcie, że ze zdecydowaną większością infekcji wirusowych organizm musi poradzić sobie sam za pomocą własnego układu immunologicznego. Byłoby świetnie gdybyśmy dysponowali skutecznymi lekami na wirusy ale dostępne na rynku leki dedykowane są lżejszym infekcjom i ich działanie obejmuje tylko niektóre grupy wirusów. Czasem wykorzystuje się syntetyczne interferony, jednak jest to metoda bardzo droga, inwazyjna i bywa, że nieskuteczna z powodu dużej złożoności i wielofazowości reakcji immunologicznej.

W tej sytuacji należy podkreślić szokujący fakt, iż cały czas dysponujemy rozwiązaniem problemu, a wiedza jak działać jest dostępna od dawna. Każdy rok przynosi kolejne wyniki badań naukowych dotyczących kluczowego wpływu mikrobioty człowieka na odporność. Oto skrót posiadanej wiedzy i zalecenia jak postępować. Na początek kilka faktów. Mikrobiota to wszystkie mikroorganizmy (bakterie, grzyby, wirusy i archeony) zasiedlające nasz organizm. Ewolucja spowodowała, że większość żyje z nami w symbiozie tworząc unikalny, endoekologiczny ekosystem. Takie określenie jest tym bardziej zasadne, że tych - niegdyś „obcych” komórek jest 10 razy więcej niż naszych. Jest ich 100 bilionów i na każdy nasz gen przypada 360 genów naszych „gości”. Łatwo dostrzec konsekwencje. Jesteśmy „superorganizmem” którego zdrowie, odporność zależą od stanu całego ekosystemu. Paradoksalnie mikroorganizmy, które w dalekiej przeszłości były intruzami w organizmach zwierząt, stały się w toku ewolucji ich najlepszymi obrońcami i teraz skrupulatnie zwalczają infekcyjnych przybyszów. Najliczniejsza oraz najbardziej zróżnicowana jest mikrobiota przewodu pokarmowego i to jej należy poświęcić najwięcej uwagi.

Mikrobiota jelit ma największy wpływ na różne obszary fizjologii człowieka i jego zdrowie. Szacuje się, że około 70% naszej odporności zależy od obszaru jelit. Jest to aktywny układ, który broniąc nas potrafi:

  • zsyntezować ponad 20 tys. substancji działających jak antybiotyki,
  • zdezaktywować toksyny, karcynogeny, mutageny,
  • wytworzyć wiele cennych witamin (m.in. z grupy B, witaminę K, kwas foliowy)
  • wytworzyć egzogenne, niezbędne aminokwasy i prekursory glutationu
  • przekształcić białka których nie tolerujemy, strawić polisacharydy, skruszyć fitaty,
  • zwiększyć przyswajanie minerałów, mikroelementów
  • wytworzyć substancje żółciowe i hormonalne odciążając nasze gruczoły.

Poprzez jelitowy splot nerwowy wpływa na: wegetatywny układ nerwowy regulujący pracę narządów, na układ endokrynny, odpornościowy i hemostazę.

Oddzielnego omówienia wymaga wpływ mikrobioty jelit na układ immunologiczny. Niezależnie od substancji niszczących patogeny (np. bakteriocyny, LZM, defensyny) produkowanych bezpośrednio przez mikrobiotę, zachodzi tu silna stymulacja wytwarzania immunoglobulin, cytokin ( w tym antywirusowych interferonów).

Mikroflora bakteryjna jest odpowiedzialna za dojrzewanie i różnicowanie limfocytów stanowiących podstawę obrony immunologicznej. Interesujące są wyniki badań (2017) pokazujących, że efektywność obrony antywirusowej rośnie wraz ze zwiększeniem liczby szczepów zasiedlających jelita, a jest upośledzona przy ubogiej florze. Wynika stąd jasny wniosek, że troszcząc się o odporność musimy zadbać o prawidłową, bogatą mikrobiotę. Szybko i skutecznie możemy to uczynić za pomocą probiotyków. Jednak należy wiedzieć, że do zdrowia jelit nie wystarczy preparat zawierający kilka- czy kilkanaście szczepów. Same jelita wymagają 500 do 1000 gatunków aby zachować zdrowie. Wydaje się, że takie ostre kryterium – bogactwo gatunków spełnia niewiele preparatów. Tu zdecydowanie należy wskazać probiotyki stworzone w procesach naturalnej fermentacji organicznych składników roślinnych. Na rynku polskim to kryterium spełniają tylko cztery probiotyki POWERBIOTIC zawierające ponad 700 szczepów.

Pomyślmy o przyszłości. Sięgnijmy po nie zawczasu.

Pełna oferta produktów w sklepie AleEko - Probiotyki POWERBIOTIC