Tel: 42 673 50 10 lub 602 490 100     |    Do darmowej dostawy zostało: 499,00 zł

New

Boraks (czteroboran sodu) 900g Natvita

12,60 zł Cena jednostkowa: 1,40 zł za 100 g
Do darmowej dostawy zostało: 499,00 zł

Dla zamówień poniżej 499,00 zł wysyłka już od 11,99 zł

Dostępny

Producent: NatVita (Polska)
Dystrybutor: Nat Sp. z o. o Natvita (ul. Wrocławska 33/D, 55-095 Mirków)

Właściwości:

Boraks - Czteroboran Sodu - nieorganiczny związek chemiczny, sól sodowa kwasu borowego. Borax występuje w przyrodzie jako minerał rodzimy (Na2B4O7·10H2O) oraz częściowo odwodnione tinkalkonit i kernit.

Wzór chemiczny: Na2B4O7.
Numer CAS: 1303-96-4.
Numer WE: 215-540-4.
Postać: krystaliczna.

Właściwości fizyczne i chemiczne:
Postać: ciało stałe.
Kolor: biały.
Zapach: bez zapachu.
pH: ok. 9,0.
Temperatura topnienia: 75 °C.
Ciężar nasypowy: około 750kg/m3.
Rozpuszczalność w wodzie: około 51,4g/l.
Kategoria: odczynniki chemiczne.

Produkt nie do spożycia!

Sposób użycia:

Boran sodu to – obok sody oczyszczonej i octu – jeden z najskuteczniejszych naturalnych środków czyszczących. Stanowi dobry wybór, jeżeli nie chcesz używać tradycyjnej chemii gospodarczej ze względów etycznych albo jesteś uczulony/a na zawarte w niej składniki.

Naturalny boraks do czyszczenia nadaje się do usuwania zabrudzeń ze wszystkich powierzchni płaskich, w tym aluminiowych elementów instalacji, które często źle znoszą kontakt z silnymi chemikaliami. Niezwykle skuteczną mieszankę stworzysz, jeśli połączysz ze sobą w szklance wody:
1 łyżkę boraksu,
1 łyżkę octu,
olejek zapachowy.

H319 Działa drażniąco na oczy. H360FD Może działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. P201 Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności. P202 Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy. P305+351+338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P308+313 W przypadku narażenia lub styczności Zasięgnąć porady/ zgłosić się do lekarza. P405 Przechowywać w zamkniętym opakowaniu. PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁACZNIE DO UŻYTKU ZAWODOWEGO.

Opakowanie:900 g

Boraks (czteroboran sodu) 900g Natvita opinie

Aktualnie nie ma opinii do tego produktu...

Dodaj opinię