Tel: 602 490 100 lub 602 490 100     |    Do darmowej dostawy zostało: 499,00 zł

New

Stanlab Soda Kalcynowana - Węglan Sodu, bezwodny lekki, 1 kg

16,90 zł Cena jednostkowa: 1,69 zł za 100 g
Do darmowej dostawy zostało: 499,00 zł

Dla zamówień poniżej 499,00 zł wysyłka już od 11,99 zł

Dostępny

Producent: Stanlab
Dystrybutor: Eko-Dystrybutor (ul. Boczna 16, Wilkowice 64-115 Święciechowa )
Właściwości:
WĘGLAN SODU BEZWODNY LEKKI

Soda kalcynowana

Masa netto: 1000 g

Numer CAS: 497-19-8

Oznakowanie WE: 207-838-8

Numer indeksowy: 011-005-00-2

Forma: ciało stałe

pH: około 11,5 (5% roztwór)

Rozpuszczalność:

w wodzie: 212,5 g/l (20°C)

w rozpuszczalnikach organicznych: rozpuszcza się w glicerynie

Środki ostrożności:

H319: Działa drażniąco na oczy.

P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu.

P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P305+351+338: W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.

Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P337+313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Opakowanie 1 kg

Stanlab Soda Kalcynowana - Węglan Sodu, bezwodny lekki, 1 kg opinie

Aktualnie nie ma opinii do tego produktu...

Dodaj opinię